Πολιτική Απορρήτου

 

Στην εταιρεία “EK ARCHITECTURAL PUBLICATIONS Ltd” (στο εξής «Εταιρεία») σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου μας. Η παρούσα πολιτική έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και μαζί με τους Όρους Χρήσης της Εταιρείας εφαρμόζεται στον παρόντα Ιστότοπο (www.ek-mag.com), στις κινητές εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες, όπως ενημερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις, και περιγράφει πως η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει από εσάς ή τα οποία εσείς της παρέχετε.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου της Εταιρείας και όχι από ιστότοπους τρίτων εταιρειών ή οργανισμών, με τους οποίους μπορεί να συνδεόμαστε.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή και οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ekmag.com.

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστότοπου της και γνωστοποιούνται στα πλαίσια ενεργειών για τη λειτουργία του, υπηρεσιών που παρέχει, και εκπλήρωσης αιτημάτων με την εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή και απαντήσεων. Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο τις πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα ιστότοπο, είτε μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας/συνεργασίας μαζί σας.

1. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Στην Εταιρεία συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οικειοθελώς παρέχετε, όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία κατά την δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο της Εταιρείας ή/και κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές στις εκδόσεις και στα περιοδικά της Εταιρείας (ek, Villas, Apartments, Maison de Campagne, MykonosVillas, ParosVillas και SantoriniVillas), ή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ή κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα οποία είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας. Όπου ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την στιγμή της συλλογής τους.

Συγκεκριμένα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα:

  • Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο, όπου μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password).
  • Κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές των περιοδικών, οπότε και συλλέγουμε αποκλειστικά τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της παραγγελίας, αποστολή των περιοδικών, έκδοση νομίμων φορολογικών παραστατικών (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εταιρεία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, πόλη, νομός, τηλέφωνο, φαξ και e-mail και όπου απαιτείται στοιχεία πιστωτικής κάρτας).
  • Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, όπου δηλώνετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password).
  • Κατά την ηλεκτρονική αγορά έντυπου ή ψηφιακού υλικού, όπου κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο, χώρα, διεύθυνση, πόλη, περιφέρεια, ταχυδρομικό κωδικό (ZIP), τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  • Κατά την υποβολή αιτήματος δημοσίευσης του έργου σας (submit your project) στις εκδόσεις της Εταιρείας, όπου συμπληρώνετε το όνομα (name), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το τηλέφωνο (phone), τον τίτλο του έργου (project title), την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (project location) και το είδος/ κατηγορία, στην οποία ανήκει (project category).
  • Κατά την ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων, όπου δηλώνετε ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εταιρική ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλέφωνο.
  • Κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή και δια ζώσης κατά τη διάρκεια των εκθέσεων/εκδηλώσεων που διοργανώνουμε ή/και συμμετέχουμε.
  • Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο της Εταιρείας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε [όπως τα cookies, που συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας]. Με τη χρήση του ιστοτόπου μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την παροχή προς εσάς υπηρεσιών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους αναγραφόμενους στην παρούσα σκοπούς, εφόσον λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί: α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους, όπως online παραγγελίες, αποστολή των περιοδικών, η καταχώρηση διαφημίσεων ή έργων, η ενημέρωση των νέων εκδόσεων, των δράσεων του περιοδικού και άλλων εκδηλώσεων και  η υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης, παράδοσης, τιμολόγησης παραγγελιών και έκδοσης φορολογικών παραστατικών, β) η εκτέλεση αιτημάτων ή απάντηση ερωτημάτων σας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας και την εκτέλεση της, γ) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, που παρέχονται από την Εταιρεία και μέσω του Ιστότοπου και δ) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 2. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί της προκειμένου να ανταποκριθεί κατά την εκτέλεση των αιτημάτων σας και των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε διάφορες τοποθεσίες, διαφορετικές από αυτήν όπου βρίσκεστε. Όπως επίσης και να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιβάλλον cloud.

Οι επισκέπτες συναινούν στην μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση όταν θα διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας.

 

3. Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και Δικαιώματα

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τον σκοπό τήρησης και επεξεργασίας τους, όπως και να τα διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή τροποποιήσετε, ή και να ζητήσετε τη διαγραφή τους υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekmag.com από την διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας και η εκ του νόμου ή συμβάσεως προβλεπόμενη διατήρηση αυτών.

Επίσης, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο, έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε με την επιλογή της απεγγραφής (unsubscribe), η οποία υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε.

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, η οποία δίνεται κατά τη χρήση του ιστοτόπου και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, πριν την ανάκληση. Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

 

4. Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

 

 5. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ekmag.com για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.

 

6. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αλλαγών η Εταιρεία θα αναγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνεστε κατά περιόδους για τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για τυχόν αλλαγές στον τρόπο διαχείρησης των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα πολιτική αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά την 11.11.2019.