Πολιτική Απορρήτου

Στην εταιρεία “EK ARCHITECTURAL PUBLICATIONS Ltd” (στο εξής «Εταιρεία») σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη του ιστοτόπου μας. Η παρούσα πολιτική έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και μαζί με τους Όρους Χρήσης της Εταιρείας εφαρμόζεται στον παρόντα Ιστότοπο (www.ek-mag.com), στις κινητές εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες, όπως ενημερωτικά δελτία και ειδοποιήσεις, και περιγράφει πως η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγει από εσάς ή τα οποία εσείς της παρέχετε.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου της Εταιρείας και όχι από ιστότοπους τρίτων εταιρειών ή οργανισμών, με τους οποίους μπορεί να συνδεόμαστε.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή και οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ek–mag.com.

Η Εταιρεία συλλέγει και τηρεί δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστότοπου της και γνωστοποιούνται στα πλαίσια ενεργειών για τη λειτουργία του, υπηρεσιών που παρέχει, και εκπλήρωσης αιτημάτων με την εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή και απαντήσεων. Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο τις πληροφορίες (εφεξής «προσωπικά δεδομένα») που συλλέγονται είτε διαδικτυακά από τον παρόντα ιστότοπο, είτε μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας/συνεργασίας μαζί σας.

1. Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Στην Εταιρεία συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οικειοθελώς παρέχετε, όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία κατά την δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο της Εταιρείας ή/και κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές στις εκδόσεις και στα περιοδικά της Εταιρείας (ek, Villas, Apartments, Maison de Campagne, Condo buildings, MykonosVillas, ParosVillas και SantoriniVillas), ή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter), ή κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα οποία είναι απαραίτητα για να ικανοποιήσουμε τα εκάστοτε αιτήματά σας. Όπου ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την στιγμή της συλλογής τους.

Συγκεκριμένα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα:

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στον ιστότοπο, όπου μας παρέχετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password).
Κατά την εγγραφή σας ως συνδρομητές των περιοδικών, οπότε και συλλέγουμε αποκλειστικά τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της παραγγελίας, αποστολή των περιοδικών, έκδοση νομίμων φορολογικών παραστατικών (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εταιρεία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, διεύθυνση, πόλη, νομός, τηλέφωνο, φαξ και e-mail και όπου απαιτείται στοιχεία πιστωτικής κάρτας).
Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, όπου δηλώνετε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password).
Κατά την ηλεκτρονική αγορά έντυπου ή ψηφιακού υλικού, όπου κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο, χώρα, διεύθυνση, πόλη, περιφέρεια, ταχυδρομικό κωδικό (ZIP), τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Κατά την υποβολή αιτήματος δημοσίευσης του έργου σας (submit your project) στις εκδόσεις της Εταιρείας, όπου συμπληρώνετε το όνομα (name), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το τηλέφωνο (phone), τον τίτλο του έργου (project title), την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται (project location) και το είδος/ κατηγορία, στην οποία ανήκει (project category).
Κατά την ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής σε εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εταιρεία ή για λογαριασμό τρίτων, όπου δηλώνετε ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, εταιρική ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τηλέφωνο.
Κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή και δια ζώσης κατά τη διάρκεια των εκθέσεων/εκδηλώσεων που διοργανώνουμε ή/και συμμετέχουμε.
Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο της Εταιρείας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε [όπως τα cookies, που συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας]. Με τη χρήση του ιστοτόπου μας αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την παροχή προς εσάς υπηρεσιών και εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους αναγραφόμενους στην παρούσα σκοπούς, εφόσον λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί: α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους, όπως online παραγγελίες, αποστολή των περιοδικών, η καταχώρηση διαφημίσεων ή έργων, η ενημέρωση των νέων εκδόσεων, των δράσεων του περιοδικού και άλλων εκδηλώσεων και η υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης, παράδοσης, τιμολόγησης παραγγελιών και έκδοσης φορολογικών παραστατικών, β) η εκτέλεση αιτημάτων ή απάντηση ερωτημάτων σας για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας και την εκτέλεση της, γ) η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών, που παρέχονται από την Εταιρεία και μέσω του Ιστότοπου και δ) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται μαζί της προκειμένου να ανταποκριθεί κατά την εκτέλεση των αιτημάτων σας και των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με αυτήν ή/και να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σε διάφορες τοποθεσίες, διαφορετικές από αυτήν όπου βρίσκεστε. Όπως επίσης και να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιβάλλον cloud.

Οι επισκέπτες συναινούν στην μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό κατά την παροχή των προσωπικών τους δεδομένων μέσω διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση όταν θα διαβιβαστούν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους θα ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας.

3. Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα και Δικαιώματα

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, τον σκοπό τήρησης και επεξεργασίας τους, όπως και να τα διορθώσετε, επικαιροποιήσετε ή τροποποιήσετε, ή και να ζητήσετε τη διαγραφή τους υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ek–mag.com από την διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας και η εκ του νόμου ή συμβάσεως προβλεπόμενη διατήρηση αυτών.

Επίσης, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως το ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο, έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε με την επιλογή της απεγγραφής (unsubscribe), η οποία υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε.

Ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, η οποία δίνεται κατά τη χρήση του ιστοτόπου και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, πριν την ανάκληση. Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο, που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

4. Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

5. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη ή δημοσιοποίηση.

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ek–mag.com για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας.

6. Αναθεωρήσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση πραγματοποίησης αλλαγών η Εταιρεία θα αναγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης της παρούσας Πολιτικής. Ωστόσο, θα πρέπει να ενημερώνεστε κατά περιόδους για τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για τυχόν αλλαγές στον τρόπο διαχείρησης των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα πολιτική αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά την 11.11.2019.

Όροι Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

i. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών του ιστότοπου ανήκουν στην EK και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Επίσης σήματα, ονόματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων (όπως σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, απεικονίσεις, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, γραφικά κλπ.), που εκτίθενται στον ιστότοπο μας διέπονται και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

ii. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, διάθεση, διάδοση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση («download»), πώληση, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΚ.

iii. Ο ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει και σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους. Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω συνδέσμου (link) σ΄άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σ΄αυτή, ούτε και για τυχόν προβλήματα ή και ζημιές που θα προκύψουν από την χρήση ιστοσελίδων που παρεπέμπουν οι σύνδεσμοι, που βρίσκονται στον ιστότοπο. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων των τρίτων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για την εκ μέρους του χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του ιστότοπου της www.ek-mag.com.

iv. Η ΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλμα. Επίσης η ΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου της από κακόβουλο λογισμικό, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απηλλαγμένο από ιούς και γι’ αυτό κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την προστασία του μέσου πρόσβασης του πριν από τη χρήση του ιστότοπου.

Η ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργεί, επαναφέρει κλπ. μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών της, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών της, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες, για τους οποίους δεν ευθύνεται.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση των υπηρεσιών της καθώς και διαφημιστικό υλικό.

Η EK δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου σε σχέση με τη λειτουργία ή μη ως και τη χρήση αυτού, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, πληροφοριών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

i. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως και την εν γένει Ευρωπαϊκή Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία κάνοντας σύννομη και σύμφωνα με τους παρόντες «Όρους Χρήσης» χρήση της ιστοσελίδας και να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πράξη κατά την επίσκεψή του.

ii. Ενδεικτικά απαγορεύονται:

η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών και των εν γένει κοινωνικών αξιών ή που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου (INTERNET)
η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα, όπως επίσης και η αλλοίωση από επισκέπτη/χρήστη αναρτηθέντος περιεχομένου, κάθε μορφής και η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβολή ή επέμβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας, η διάσπαση αυτών ή των servers ή ακόμα και των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.
η με οποιονδήποτε τρόπο τελούμενη εγκατάσταση, διάχυση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς, ηλεκτρονικό κωδικό ή άλλα είδη αρχείων τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βλάβη, διακοπή ή και καταστροφή στον ιστότοπο, στο εγκατεστημένο σύστημα μας ή στον εξοπλισμό του επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση δε που τέτοιο περιεχόμενο προκαλέσει βλάβη είτε στο λογισμικό και στον τεχνικό μας εξοπλισμό είτε στον εξοπλισμό τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της τελεσθείσας βλάβης και τυχόν περιουσιακής ζημίας είναι μόνον αυτός που πραγματοποίησε την εγκατάσταση, την διάχυση ή την προώθηση του βλαπτικού περιεχομένου, παράλληλα με τις όποιες ποινικές ευθύνες τον βαρύνουν για την πράξη αυτή.
η ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ως και η πρόκληση, μέσω του ιστότοπου βλάβης σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.
iii. Στον ιστότοπο διαφημίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προϊόντα, ήτοι αποκλειστικά και μόνο αυτά που αποφασίζει η ΕΚ ν’ αναρτήσει κατόπιν σύναψης των σχετικών συμβάσεων με τους διαφημιζόμενους προς τον σκοπό αυτό. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω του ιστότοπου κάθε διαφημιστικού περιεχομένου, μηνύματος ή συνδέσμου (link), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της. Αν με οποιονδήποτε τρόπο διαπραχθεί από μέρους ενός επισκέπτη/χρήστη κάτι τέτοιο κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, η ΕΚ νομιμοποιείται να διαγράψει απευθείας το εν λόγω υλικό, διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του εν λόγω τελέσαντα την παράβαση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μέσω του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, ώστε να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Για την εγγραφή ο χρήστης δηλώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password). Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης δήλωσης ανακριβών στοιχείων η ΕΚ έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης του. Σε περίπτωση χρήσης είτε της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε του κωδικού πρόσβασης από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του από τον κατάλογο των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) με την επιλογή της απεγγραφής (unsubscribe), η οποία βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει ο παραλήπτης.

Η ΕΚ δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας και της κείμενης νομοθεσίας.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

i. Εγγραφή Συνδρομητή

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως συνδρομητής των περιοδικών δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, πόλη, νομό, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και όπου απαιτείται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

ii. Ασφάλεια

Η EK αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τ΄απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank, η οποία και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή σας έτσι ώστε να μην μπορούν να «διαβαστούν» κατά την μεταφορά τους.

iii. Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass και Paypal.

iv. Παράδοση/Αποστολή

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τις περιοχές που δεν είναι δυνατή η αποστολή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών και σ΄αυτήν την περίπτωση ο χρόνος παράδοσης είναι ο προβλεπόμενος από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές προϊόντων θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιούνται εντός 1-3 εργασίμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή). Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι είτε «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» ή «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της ΕΚ ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση από 5 έως 30 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται στο τελικό ποσό της παραγγελίας σας.

Κατά την παράδοση της παραγγελίας και προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα των προϊόντων, πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση τους όπως και το άθικτο της συσκευασίας τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα επικοινωνήστε στο 210-7259083 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

v. Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της συνδρομής και τη διαγραφή του από τον κατάλογο των συνδρομητών αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η ΕΚ μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να καταγγείλει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς ή/και αν έχετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους και την πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Η εταιρεία μπορεί ν΄αναστείλει την χρήση του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς ν’ αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ και δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές, που έγιναν πριν την αλλαγή τους.

Τελευταία αναθεώρηση των παρόντων όρων στις 11.11.2019

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η χρήση του ιστότοπου και οι συναλλαγές μέσω on-line παραγγελιών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με την παραγγελία και τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 7259083-5 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης [email protected].

Ασφάλεια Συναλλαγής

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Τρόποι Πληρωμής

Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, και του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass.

Παράδοση / Αποστολή

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατή αυτή μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλουμε τα προϊόντα εντός 1-3 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της ek magazine ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5-30 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.

Επιστροφές / Πολιτική Ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο [email protected] με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφή, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Ίωνος Δραγούμη 46, (Υπ’ όψιν τμήματος Συνδρομών) Αθήνα 11528, 8ος Όροφος.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 210-7259083 ή στο email [email protected] Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και αναλόγως αφενός με τον τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνεται με πίστωση λογαριασμού σας που θα γνωστοποιήσετε στην ek magazine.

Η παρούσα Σύμβαση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα καταναλωτών που προβλέπονται από τη νομοθεσία. H ek magazine διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.