EK ARCHITECTURAL PUBLICATIONS Ltd

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «EK ARCHITECTURAL PUBLICATIONS Ltd» (εφεξής «ΕΚ»), δημιούργησε τον ιστότοπο www.ek-mag.com  προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες σχετικά με τα προϊόντα της και σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους χρήσης (εφεξής «Όροι Χρήσης»), τους οποίους μαζί με την Πολιτική Απορρήτου ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να αναγνώσει προσεκτικά και μόνον εφόσον τους αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα να προβεί σε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και υπηρεσιών. Με την χρήση του ιστότοπου www.ek-mag.com (εφεξής «ιστότοπος») αποδέχεστε τους παρόντες «Όρους Χρήσης», όπως αυτοί ισχύουν.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

i. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών του ιστότοπου ανήκουν στην EK και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Επίσης σήματα, ονόματα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων (όπως σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, απεικονίσεις, λογότυπα, σχεδιαγράμματα, γραφικά κλπ.), που εκτίθενται στον ιστότοπο μας διέπονται και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις για την Πνευματική Ιδιοκτησία.

ii. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, διάθεση, διάδοση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση («download»), πώληση, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΕΚ.

iii. Ο ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει και σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους. Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω συνδέσμου (link) σ΄άλλη ιστοσελίδα, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται σ΄αυτή, ούτε και για τυχόν προβλήματα ή και ζημιές που θα προκύψουν από την χρήση ιστοσελίδων που παρεπέμπουν οι σύνδεσμοι, που βρίσκονται στον ιστότοπο. Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται για τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των συγκεκριμένων ιστοσελίδων των τρίτων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για την εκ μέρους του χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του ιστότοπου της www.ek-mag.com.

iv. Η ΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλμα. Επίσης η ΕΚ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου της από κακόβουλο λογισμικό, όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απηλλαγμένο από ιούς και γι’ αυτό κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την προστασία του μέσου πρόσβασης του πριν από τη χρήση του ιστότοπου.

Η ΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, καταργεί, επαναφέρει κλπ. μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών της, προσωρινά, μόνιμα ή κατά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών της, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες, για τους οποίους δεν ευθύνεται.

Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες σχετικές πληροφορίες για την παρουσίαση των υπηρεσιών της καθώς και διαφημιστικό υλικό.

Η EK δεν φέρει ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου σε σχέση με τη λειτουργία ή μη ως και τη χρήση αυτού, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, πληροφοριών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

i. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως και την εν γένει Ευρωπαϊκή Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία κάνοντας σύννομη και σύμφωνα με τους παρόντες «Όρους Χρήσης» χρήση της ιστοσελίδας και να απέχει από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική πράξη κατά την επίσκεψή του.

ii. Ενδεικτικά απαγορεύονται:

  • η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών και των εν γένει κοινωνικών αξιών ή που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Διαδικτύου (INTERNET)
  • η με οποιονδήποτε τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα, όπως επίσης και η αλλοίωση από επισκέπτη/χρήστη αναρτηθέντος περιεχομένου, κάθε μορφής και η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμβολή ή επέμβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου μας, η διάσπαση αυτών ή των servers ή ακόμα και των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την ιστοσελίδα.
  • η με οποιονδήποτε τρόπο τελούμενη εγκατάσταση, διάχυση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς, ηλεκτρονικό κωδικό ή άλλα είδη αρχείων τα οποία δύνανται να προκαλέσουν βλάβη, διακοπή ή και καταστροφή στον ιστότοπο, στο εγκατεστημένο σύστημα μας ή στον εξοπλισμό του επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση δε που τέτοιο περιεχόμενο προκαλέσει βλάβη είτε στο λογισμικό και στον τεχνικό μας εξοπλισμό είτε στον εξοπλισμό τρίτων, αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση της τελεσθείσας βλάβης και τυχόν περιουσιακής ζημίας είναι μόνον αυτός που πραγματοποίησε την εγκατάσταση, την διάχυση ή την προώθηση του βλαπτικού περιεχομένου, παράλληλα με τις όποιες ποινικές ευθύνες τον βαρύνουν για την πράξη αυτή.
  • η ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ως και η πρόκληση, μέσω του ιστότοπου βλάβης σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

iii. Στον ιστότοπο διαφημίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα και προϊόντα, ήτοι αποκλειστικά και μόνο αυτά που αποφασίζει η ΕΚ ν’ αναρτήσει κατόπιν σύναψης των σχετικών συμβάσεων με τους διαφημιζόμενους προς τον σκοπό αυτό. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή με άλλον τρόπο γνωστοποίηση μέσω του ιστότοπου κάθε διαφημιστικού περιεχομένου, μηνύματος ή συνδέσμου (link), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της. Αν με οποιονδήποτε τρόπο διαπραχθεί από μέρους ενός επισκέπτη/χρήστη κάτι τέτοιο κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, η ΕΚ νομιμοποιείται να διαγράψει απευθείας το εν λόγω υλικό, διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα κατά του εν λόγω τελέσαντα την παράβαση.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μέσω του ιστότοπου παρέχεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό, ώστε να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Για την εγγραφή ο χρήστης δηλώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό (password). Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης δήλωσης ανακριβών στοιχείων η ΕΚ έχει δικαίωμα οποτεδήποτε να ακυρώσει την εγγραφή του χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης του. Σε περίπτωση χρήσης είτε της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε του κωδικού πρόσβασης από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη, ο τελευταίος υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση η ΕΚ δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Ο χρήστης δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του από τον κατάλογο των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) με την επιλογή της απεγγραφής (unsubscribe), η οποία βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνει ο παραλήπτης.

Η ΕΚ δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

i. Εγγραφή Συνδρομητή

Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως συνδρομητής των περιοδικών δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, πόλη, νομό, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και όπου απαιτείται τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

ii. Ασφάλεια

Η EK αναγνωρίζοντας την σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει όλα τ΄απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank, η οποία και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή σας έτσι ώστε να μην μπορούν να «διαβαστούν» κατά την μεταφορά τους.

iii. Τρόπος Πληρωμής

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass και Paypal.

iv. Παράδοση/Αποστολή

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τα προϊόντα θα αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για τις περιοχές που δεν είναι δυνατή η αποστολή τους με υπηρεσία ταχυμεταφορών και σ΄αυτήν την περίπτωση ο χρόνος παράδοσης είναι ο προβλεπόμενος από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές προϊόντων θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να πραγματοποιούνται εντός 1-3 εργασίμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή). Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι είτε «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» ή «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της ΕΚ ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση από 5 έως 30 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην «Καταχώρηση Παραγγελίας». Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνονται στο τελικό ποσό της παραγγελίας σας.

Κατά την παράδοση της παραγγελίας και προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα των προϊόντων, πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση τους όπως και το άθικτο της συσκευασίας τους. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα επικοινωνήστε στο 210-7259083 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

v. Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της συνδρομής και τη διαγραφή του από τον κατάλογο των συνδρομητών αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 Η ΕΚ μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να καταγγείλει άμεσα οποιαδήποτε συμφωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, ανά πάσα στιγμή κατόπιν ειδοποίησης προς εσάς ή/και αν έχετε λογαριασμό σύνδεσης, ακυρώνοντας την ιδιότητα μέλους και την πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Η εταιρεία μπορεί ν΄αναστείλει την χρήση του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς ν’ αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ και δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές, που έγιναν πριν την αλλαγή τους.

Τελευταία αναθεώρηση των παρόντων όρων στις 11.11.2019

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, η χρήση του ιστότοπου και οι συναλλαγές μέσω on-line παραγγελιών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή και ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με την παραγγελία και τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 7259083-5 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης [email protected].

Διαβάστε επίσης: