Τοπία μεταβολισμού

Γ’ Βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ιδεών