Ανακατασκευή κατοικίας στο Ψυχικό

Στην καρδιά του Π. Ψυχικού, μια τυπική διπλοκατοικία του 1955 μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο κτίριο τριών ανεξάρτητων κατοικιών. Ο επαναπροσδιορισμός των λειτουργικών και μορφολογικών του κανόνων οδηγεί στην ταυτόχρονη μετάλλαξη του  ίδιου του κτιρίου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου στον οποίο βρίσκεται.

Η παρέμβαση ειναι ριζική. Διατηρούνται μόνο ο στατικός φορέας και τμήματα του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα καταργούνται οι εσωτερικές τοιχοποιίες, η υπάρχουσα πρόσβαση και διαμερισματοποίηση. Επανασχεδιάζεται η εσωτερική οργάνωση των νέων κατοικιών, βάσει των σύγχρονων αναγκών των χρηστών και επαναπροσδιορίζεται η μεταξύ τους σχέση με όρους κίνησης και ιδιωτικότητας.

Το κτίριο παύει να έχει τέσσερις ανεξάρτητες όψεις και γίνεται αντιληπτό ως ένα περίοπτο γλυπτό, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια των διαφορετικών πλευρών του. Ένα νέο κόκκινο κέλυφος περιβάλλει το κτίσμα και το ενοποιεί. Η ογκοπλασία μετατρέπεται έτσι ώστε μέσα από το συνεχές παιχνίδι φωτός-σκιάς και χρώματος να εντείνεται η τρίτη του διάσταση και να προκύπτουν περιοχές που συνεχώς μεταμορφώνονται ανάλογα με το φως. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται από την περιβάλλουσα φύτευση, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει στη φωτοσκίαση της κατοικίας και δημιουργεί γωνιές με διαφορετικές ποιότητες.

Κυρίαρχο στοιχείο το χρώμα. Μέσα στο ήσυχο, κατάφυτο και ειδυλλιακό περιβάλλον του Π. Ψυχικού, στόχος είναι η εναρμόνιση του νέου κελύφους και η ταυτόχρονη σηματοδότηση του. Για το λόγο αυτό, το αρχιτεκτόνημα χρωματίζεται σε γήινους και ζωντανούς τόνους: κόκκινο, κροκί, πετρόλ. Παύει να είναι πλέον στατικό και απρόσωπο· αποκτάει κίνηση, ένταση και ψυχή. Στέκεται σαν έμψυχος οργανισμός, ικανός να προκαλεί συναισθήματα και να επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων του και μη.

Μελέτη:
Φωτογράφηση:
Μαριάνα Μπίστη 

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.