Κατοικία στη Βούλα

Κατοικία στη Βούλα

Πρόκειται για τη μετατροπή μιας υπάρχουσας οικοδομής σε κατοικία για μια τετραμελή οικογένεια στη Βούλα. Από το υφιστάμενο κτίριο διατηρήθηκε ο φέρων οργανισμός που συμπληρώθηκε, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να καλύπτει το πρόγραμμα της νέας κατοικίας.
Η υπάρχουσα κατασκευή είχε δομηθεί ως μια αυτάρκης δομή, που τοποθετήθηκε στο οικόπεδο αγνοώντας το πολύ ενδιαφέρον φυσικό ανάγλυφο. Παράλληλα, στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής γλώσσας κυριαρχούσαν οι στέγες, με έντονες και διαφορετικές κλίσεις, καθώς και η ποικιλία ανοιγμάτων και εξωστών με ετερόκλητα σχήματα που δημιουργούσαν ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα που δεν εναρμονιζόταν με την ηρεμία και γαλήνη που πρέπει να αποπνέει ένα κτίριο κατοικίας.
Στη διαδικασία της επαναπροσέγγισης στόχος ήταν η απλοποίηση της γεωμετρίας και των στοιχείων του κτιριακού όγκου, με σκοπό τη δημιουργία μιας μορφής που θα χαρακτηρίζεται από αρχιτεκτονική καθαρότητα και σαφήνεια, καθώς και η επεξεργασία του αμέσου περιβάλλοντος, ώστε να αποκατασταθεί η διαλεκτική σχέση του με το κτίσμα.
Η κατοικία χωρίστηκε σε δύο ενότητες, αυτή των χώρων διημέρευσης που αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα στο δυτικό τμήμα του κτιριακού όγκου και αυτή των υπνοδωματίων, η οποία αναπτύσσεται σε 3 επίπεδα στο ανατολικό. Παράλληλα, επανασχεδιάστηκε προσεγγίζοντας τους χώρους κατοίκησης από μέσα προς τα έξω, έτσι ώστε στην οικιστική εμπειρία να συμμετέχει εξίσου με τον εσωτερικό χώρο και ο εξωτερικός. Η πλευρά της κατοικίας που βλέπει προς το δρόμο αντιμετωπίστηκε ως ένα όριο που προστατεύει την οικογένεια από την όχλησή του, ενώ η πλευρά που ανοίγεται στην αυλή απαλλάχτηκε από όλα τα περιττά μορφολογικά στοιχειά και ανοίχτηκε προς τη φύση.
Το κύριο χρώμα που έχει επιλεγεί είναι το λευκό για το εσωτερικό και το εξωτερικό του κτιρίου, ώστε να αναδειχτεί η καθαρότητα της γεωμετρικής του φόρμας, ενώ οι αναλημματικοί τοίχοι που συγκρατούν τα χώματα και δημιουργούν τις αυλές είναι από γρανίτη φαιού χρώματος. Τα κουφώματα είναι μεταλλικά σε μαύρο χρώμα και τα στηθαία από γυαλί, ώστε να συμβάλουν στη λιτότητα του αρχιτεκτονικού λεξιλογίου.

Μελέτη:

ISV

 

Φωτογράφηση:
Ανάργυρος Μουγιάκος 
Posted in Architecture and tagged , .

Read Also...

Submit a Project

  • Click Here
    Would you like to have your project published on ek-mag? Well.. fill in the form below!
  • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
  • SUMBIT
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.