Cactus

Η κατάτμηση των σύγχρονων χώρων γραφείων σε επιμέρους μονάδες εργασίας απαιτεί προσαρμοστικότητα σε ανάγκες που συνεχώς μεταβάλλονται, ευελιξία και σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτοί ήταν και οι στόχοι της μελέτης για τον χώρο που φιλοξενεί τα καινούρια γραφεία της εταιρίας digital marketing «Cactus», στη Θεσσαλονίκη.

Γραφεία με κάτοψη ανοιχτής διάταξης

Ως βασική αρχή θεωρήθηκε ο ανασχεδιασμός του χώρου εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το όραμα μιας σύγχρονης εταιρίας. Ο χώρος προσφερόταν για τον σχεδιασμό κάτοψης ανοιχτής διάταξης (open space), απαιτώντας παράλληλα έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ των γραφείων εργασίας, ώστε να γίνονται ξεκάθαρες οι διαφορετικές λειτουργίες. Ο διαχωρισμός αυτός, επιτεύχθηκε με τη χρήση φυτών εσωτερικού χώρου, συγκεκριμένα της οικογένειας των κάκτων. Η χρήση τους έχει πολλαπλό ρόλο, καθώς η γραμμική τους τοποθέτηση εξυπηρετεί στη ροή κυκλοφορίας του χώρου, προσδίδουν χρώμα και ολοκληρώνουν τη διακόσμηση, ενώ ταυτοχρόνως συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου, σε αντίθεση με τις σκληρές επιφάνειες, καθώς έχουν την ικανότητα να απορροφούν τους ήχους.

Σχεδιασμός ηχοαπορροφητικών επιφανειών

Ανεξάρτητα από τη χρήση της εσωτερικής φύτευσης, οι προβληματισμοί σχετικά με τον ήχο παρέμειναν, καθώς ο χώρος λόγω του μεγάλου ύψους και των πολλών περιμετρικών κουφωμάτων, στερούνταν ακουστικής άνεσης. Κρίσιμο σημείο, λοιπόν, στη μελέτη αποτέλεσε ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η εφαρμογή ειδικών ηχοαπορροφητικών τεμαχίων, τα οποία θα έλυναν αυτό το πρόβλημα. Σχεδιάστηκαν τρεις τραπεζοειδείς κατασκευές μεγάλου μήκους και τριών διαφορετικών υλικών, οι οποίες στηρίχθηκαν στην οροφή. Το σχήμα τους προσφέρει ικανοποιητική επιφάνεια για την εφαρμογή της ηχοαπορροφητικής ταπετσαρίας, ειδικής στην απορρόφηση υψηλών συχνοτήτων ήχου, όπως ομιλίες, ήχοι πληκτρολογίων και τηλεφωνικών συσκευών, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν τον γραμμικό φωτισμό όντας απόλυτα εναρμονισμένα με τη συνολική αισθητική του χώρου. Η τελική εφαρμογή τους προαπαιτούσε την επιλογή πολύ συγκεκριμένων υλικών για λόγους ασφαλείας και την άριστη συνεργασία 5 διαφορετικών επαγγελματικών ιδιοτήτων.

Σχάρες καλωδιώσεων

Σε έναν χώρο γραφείων ανοιχτής διάταξης η πραγματική ευελιξία επιτυγχάνεται όταν οι καλωδιώσεις  προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι προφανές, ότι σ ’ένα μεγάλο χώρο στον οποίο συγκεντρώνονται μικρότερες μονάδες εργασίας η διέλευση των καλωδιώσεων στο εσωτερικό της τοιχοποιίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, γι’ αυτό λοιπόν προβλέφθηκε σύστημα διέλευσης καλωδιώσεων δια μέσου της οροφής. Η τοποθέτησή τους είναι εμφανής, καθώς χρησιμοποιήθηκαν σχάρες καλωδιώσεων σε μορφή κανάβου και συνδυάστηκαν με την χρήση χρωματιστών υφασμάτινων καλωδίων σε διάφορες αποχρώσεις για την αισθητική εξυπηρέτηση του χώρου.

Εσωτερικό πατάρι σε χώρο γραφείων

Τέλος, στο σχεδιασμό λήφθηκε υπόψη το μεγάλο ύψος και κατ’ επέκταση το εσωτερικό πατάρι, το οποίο αναδείχθηκε με την χρήση γυάλινων στοιχείων σε συνδυασμό με έντονα μεταλλικά πλαίσια, προσφέροντας την μέγιστη οπτική άνεση.

Φωτογράφηση:
100% hotel show
Novamix
ek-magazine 280

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.