Αθλητικό και κοινωνικό κέντρο στο Gestalgar

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό ενός γηπέδου της τυπολογίας «Trinquet», για ένα άθλημα που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής της Βαλένθια, στην κοινότητα Gestalgar. Η αθλητική εγκατάσταση θα συνοδεύεται από κοινοτικό κέντρο.

Το σχήμα του γηπέδου Trinquet καθορίζεται σε τέτοιον βαθμό από τη δραστηριότητα που συμβαίνει εκεί ώστε είναι απαραίτητη η κατανόηση των τυπολογικών χαρακτηριστικών του.

Η συμμετοχή στο άθλημα της «pilota valenciana», είτε ως παίκτης είτε ως θεατής, είναι τόσο πιο πολύ ενεργή σε σχέση με άλλες αθλητικές δραστηριότητες, ώστε η πλειοψηφία των Trinquets περιλαμβάνει ένα bar ή café, μέσα από το οποίο γίνεται η πρόσβαση στο γήπεδο.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της pilota valenciana είναι η εκπαιδευτική, καθώς η μετάδοση της γνώσης του αθλήματος στις νεότερες γενιές είναι κρίσιμη για την επιβίωσή του. Επομένως, είναι απαραίτητο ένα Trinquet να περιλαμβάνει τάξεις διδασκαλίας.

Για τη σωστή ένταξη του νέου γηπέδου και των συνοδευτικών του εγκαταστάσεων, προτείνεται η μεταφορά των γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο νότιο και το δυτικό τμήμα του οικοπέδου, καθώς και η αλλαγή του προσανατολισμού τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο ενδιάμεσος χώρος να καταληφθεί από άφθονη νέα βλάστηση, μαλακώνοντας το όριο ανάμεσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και τη νέα επέμβαση.

Projects

Αρχιτεκτονική:
3d renderings:

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.