Εργοστάσιο στην Αττική

Το έργο αφορά στην επέκταση υπάρχουσας βιομηχανικής μονάδας στην Αττική. Το κτιριολογικό πρόγραμμα αφορούσε χώρους παραγωγής, γραφειακούς, αποθηκευτικούς και βοηθητικούς.
Με στόχο τη διαμόρφωση ελκυστικών εργασιακών συνθηκών στο βιομηχανοποιημένο τοπίο, διαμορφώθηκαν φυτεμένες επιφάνειες ως “φίλτρα” σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον. Φύση και κτίριο βρίσκονται σε συνεχή “χορογραφία”. Άλλοτε “κινούνται” παράλληλα, άλλοτε το πρώτο εισχωρεί στο δεύτερο με πράσινες νησίδες και άλλοτε το κτίριο περιλαμβάνει το πράσινο, μέσω αίθριων.
Η σύνδεση των δύο κτιριακών συγκροτημάτων, παλαιού και νέου, απoτέλεσε κομβικό σημείο σκέψης στη χωροθέτηση των λειτουργιών. Η τοποθέτηση των χαμηλότερου ύψους γραφειακών χώρων μπροστά από τους χώρους παραγωγής επέτρεψε μια ομαλή μετάβαση από τους δημόσιους στους ιδιωτικούς χώρους, προσθέτοντας ογκοπλαστικο ενδιαφέρον στο σύνολο της επέμβασης.

Μελέτη:
Φωτογράφηση:
Βασίλης Μακρής

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.