Κατοικία E

Στην τρίτη σειρά από την ακτή του πυκνοκατοικηµένου προαστίου της Αρτέμιδας, στην Ανατολική Αττική, το µικρό σπίτι ανταποκρίνεται κριτικά στο περιβάλλον του και συνάµα αντιλαµβάνεται εννοιολογικά το πλαίσιό του.

Το µικρό σπίτι στοχεύει στον επαναπροσδιορισµό της εφήµερης και ευέλικτης φύσης της κατοίκησης κοντά στην ακτή, στην εξασφάλιση άνετων και υψηλής ποιότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων διαβίωσης µε οικονοµικά µέσα, στην αποκάλυψη επιλεγµένων απόψεων προς τη θάλασσα και στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των κατοίκων από τους κοντινούς γείτονες.

Πάνω σε µια έντονα εκφρασµένη σκυρόδετη βάση, το διώροφο κτίριο διασπάται σε δύο διαφορετικούς όγκους τοποθετηµένους σε ορθή γωνία µεταξύ τους. Ο λευκός, φαινοµενικά αιωρούµενος όγκος µε τη δίρριχτη στέγη σκιαγραφεί κάτω από προβόλους έναν άνετο, ισόγειο ενιαίο χώρο για εσωτερική και υπαίθρια κατοίκηση εντός των ορίων του κήπου. Ο αιωρούµενος όγκος εξασφαλίζει δύο εντυπωσιακά ψηλά υπνοδωµάτια και ένα λουτρό, οργανωµένα γύρω από έναν φωτεινό χώρο κλιµακοστασίου – γραφείου. Στην πλευρά της µεσοτοιχίας, ένα δώµα συνιστά ένα υπαίθριο δωµάτιο σε προέκταση του κλιµακοστασίου – γραφείου. Τα υπνοδωµάτια έχουν πρόσβαση σε δύο λότζιες, µε το λουτρό στο ενδιάµεσό τους.

Η διαφορετική µορφολογία των δύο επιµέρους όγκων επαναλαµβάνεται στην επεξεργασία των εσωτερικών τους. Στο ισόγειο, το οποίο είναι ένα διαµορφωµένο έδαφος, κυριαρχούν τα σκληρά και γήινα υλικά, µε το τσιµεντένιο µωσαϊκό να επεκτείνεται στις δύο στάθµες του κήπου και τις επιφάνειες από ανεπίχριστο µπετόν να συµπληρώνονται από κουφώµατα και άλλα µεταλλικά στοιχεία βαµµένα σε απόχρωση έντονου µαύρου.

Στο εσωτερικό του αιωρούµενου όγκου επικρατεί το λευκό χρώµα και το ξύλινο δάπεδο µε το οποίο διαστρώνονται τα κλειστά και υπαίθρια δωµάτια, από άκρη σε άκρη. Στην ίδια απόχρωση του ξύλου είναι οι ανακλινόµενες επιφάνειες σκίασης πάνω από τα ανοίγµατα, που διακόπτουν την οµοιοµορφία του λευκού πρίσµατος.

Όσον αφορά τη δοµή, το κτίριο είναι σύµµικτη κατασκευή µε το ελάχιστο αποτύπωµα στο µικρό οικόπεδο. Το υπόγειο και το ισόγειο είναι από σκυρόδεµα. Το ισόγειο ”διαλύεται“ στα ελάχιστα δοµικά στοιχεία -δύο σκυρόδετα τοιχία και τέσσερις λεπτούς χαλύβδινους στύλους- για την επίτευξη της µέγιστης χωρικής ευελιξίας και της οπτικής συνέχειας µε τον κήπο. Η πλάκα του ορόφου είναι συνδυασµός δύο χαλύβδινων εν προβόλω δοκών και πλάκας σκυροδέµατος πάχους 10cm. Ο άνω όγκος και η κεκλιµένη στέγη του είναι κατασκευασµένοι ως ελαφρύ σύστηµα χαλύβδινων στύλων και δοκών.

Αρχιτεκτονική:
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.