Old Castle Oia

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του παραδοσιακού οικισµού της Οίας στη Σαντορίνη, λίγο χαµηλότερα από τα όρια του παλιού µεσαιωνικού Καστελιού,  µε θέα τη θάλασσα, το  νησί της Θηρασιάς και το διάσηµο ηλιοβασίλεµα της Σαντορίνης. Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται µέσω κλιµακωτού  µονοπατιού που συνδέει  το Καστέλι µε το Αµµούδι,  το παλαιό λιµάνι του.

Το κτίριο, µια διώροφη κατοικία του 19ου αιώνα µε παλαιό ξυλόφουρνο, στάβλο ηµιόνων, µικρές αποθήκες και δεξαµενή βρόχινου νερού στο ισόγειο και τα κύρια δωµάτια στον όροφο, βρισκόταν σε ηµι-ερειπωµένη κατάσταση µε προβλήµατα στη στατική του επάρκεια και φθορές στο κέλυφός του.

Ύστερα από λεπτοµερή ανάλυση του παλαιού κτίσµατος και των µορφολογικών-διακοσµητικών του στοιχείων, η αρχιτεκτονική αποκατάσταση είχε ως στόχο την απόλυτη διατήρηση της αρχικής του µορφής και του εσωτερικού του χώρου, χωρίς καµία αλλοίωση στον χαρακτήρα του, καθώς και την ένταξή του στο ηφαιστειογενές τοπίο και τον παραδοσιακό οικισµό.

Στο πλαίσιο των απαραίτητων για την ξενοδοχειακή χρήση αναγκών έγιναν µικρές διαφοροποιήσεις στους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου. Κατασκευάστηκαν µικρές υδάτινες επιφάνειες-πισίνες, προστέθηκαν κτιστά καθιστικά και χωρίσµατα και διαφοροποιήθηκαν τα δύο κύρια εξωτερικά κλιµακοστάσια και η εσωτερική διαρρύθµιση.

Το ξενοδοχείο αποτελείται από τρία δωµάτια στο επίπεδο του ισογείου και από δύο δωµάτια στο επίπεδο του ορόφου, το κάθε ένα µε την ανεξάρτητη είσοδο-αυλή του και ενιαίο καθιστικό, υπνοδωµάτιο, χώρο ένδυσης και λουτρό. Στο δώµα του κτιρίου διαµορφώνεται κοινός χώρος κύριας εισόδου και καθιστικού για τους επισκέπτες, µε απρόσκοπτη θέα προς την καλντέρα.

Η λευκή πλαστικότητα των υπόσκαφων του παλαιού ισόγειου χώρου διατηρείται και συµπληρώνεται µε νέα χειροποίητα κτιστά έπιπλα. Σε αντίθεση, οι γραµµές και οι γεωµετρίες (σκάφες, σταυροθόλια κ.α.) του εσωτερικού χώρου της παλαιάς κατοικίας στον όροφο τονίζονται και αναδεικνύονται, µε την προσθήκη χειροποίητων ξύλινων χρωµατιστών επίπλων και νέου δαπέδου από δρύινες σανίδες, φαρδιού πλάτους και επεξεργασµένου χρώµατος, στο πλαίσιο της αναζήτησης ενός λιτού νησιώτικου νέο-κλασικού στυλ. Στις επιφάνειες των λουτρών και στο δάπεδο του παταριού εφαρµόστηκε παραδοσιακή πατητή τσιµεντοκονία.

Τοπική πέτρα και θερµοµονωτικοί πλίνθοι χρησιµοποιήθηκαν στις πληρώσεις των τοίχων.
Τα αναληµµατικά τοιχία για τη διαµόρφωση των υπαίθριων χώρων κατασκευάστηκαν από οπλισµένο σκυρόδεµα και πέτρα, µε την απαραίτητη χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου για τη στατική ενίσχυση και υγροµόνωσή του.
Η χρήση της τοπικής ηφαιστειακής πέτρας στους τοίχους αντιστήριξης, του σοβά σε απόχρωση καφέ-γκρι στις όψεις και στα εξωτερικά δάπεδα και των ξύλινων κουφωµάτων σε γκρίζο χρώµα ενσωµατώνουν οµαλά το κτίριο στην υλικότητα, τα χρώµατα και τις υφές που απαντώνται στον περιβάλλοντα χώρο του.

Ελιές, ένας φοίνικας στην είσοδο του συγκροτήµατος, λεβάντες και θυµάρι, φυτά ανθεκτικά στους δυνατούς βορινούς ανέµους, συµπληρώνουν την ένταξη της σύνθεσης στο περιβάλλον της.

Αρχιτεκτονική:
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.