Olea All Suite Hotel

Olea All Suite Hotel

Το συγκρότημα αναπτύσσεται βαθμιδωτά στην πλαγιά ενός λόφου στη Ζακύνθο.
Στόχος του σχεδιασμού ήταν η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, μέσα από ελεύθερες χαράξεις που ακολουθούν το τοπίο, με στοιχεία νερού, φύτευσης και κατασκευών από φυσικά υλικά. Τα όρια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων συγχέονται, με το υγρό στοιχείο να βρίσκεται σε μια συνεχή ροή.
Οι κτιριακοί όγκοι αναπτύσσονται γύρω από το κεντρικό στοιχείο της λίμνης, στην οποία σχηματίζονται νησίδες με σημεία ξεκούρασης, bar και εστιατόριο. ∆ιασχίζοντας μια γέφυρα πάνω από το νερό, ο επισκέπτης συναντά το κεντρικό κτίριο.
Αυτό χαρακτηρίζεται από καθαρές επιφάνειες, οι οποίες πλαισιώνονται με κατασκευές από μπαμπού τόσο στις εξωτερικές όψεις όσο και εσωτερικά. Η διαμόρφωση του εστιατορίου ανοίγεται στη θέα της εξωτερικής βεράντας. Το sunset bar, έχει στραφεί προς τη δύση, στην αντίθετη κατεύθυνση από την πλειοψηφία των υπόλοιπων κτισμάτων τα οποία είναι προσανατολισμένα προς τη θάλασσα, ενώ το spa στο χείλος του λόφου, παρέχει απρόσκοπτη θέα προς το νότιο τμήμα του νησιού. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η 360° μαγευτική θέα που χαρακτηρίζει το ξενοδοχείο.

Mελέτη:
Φωτογράφηση:
Claus Brechenmacher, Reiner Baumann Photography
Posted in Architecture and tagged , , , .

Read Also...

Submit a Project

  • Click Here
    Would you like to have your project published on ek-mag? Well.. fill in the form below!
  • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
  • SUMBIT
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.