Superfarm

Η Superfarm.fr είναι μία νέα επιχείρηση με βάση το Παρίσι, η οποία διερευνά καινοτόμες λύσεις για την αστική γεωργία. Ακολουθώντας τα βήματα πρωτοπόρων της κατακόρυφης αγροτικής παραγωγής, όπως ο Dickinson Despommier και αναγνωρίζοντας την επερχόμενη έλλειψη αγροτικών περιοχών για την παραγωγή και τη διατροφή του διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού της Γης, η Superfarm καταθέτει μία αειφόρο πρόταση για τα διατροφικά προβλήματα των πόλεων.

Η κατακόρυφη γεωργία σε αστικές περιοχές είναι μια εναλλακτική στο κυρίαρχο πρότυπο των αγροκτημάτων και του ευρύτερου τομέα της παραγωγής τροφίμων, το οποίο έχει γίνει ανεπαρκές και, συνακόλυθα, επικίνδυνο για την παγκόσμια ισορροπία. Ως όχημα για μια οικολογική μετάβαση, η έρευνα της Superfarm εντάσσεται σε μία προσέγγιση ανθεκτικότητας, η οποία δίνει σημασία στην υγεία και στη σχέση των ανθρώπων με το φαγητό. Σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά αστικά αγροκτήματα τα οποία παράγουν μόνο φρέσκιες σαλάτες ή άλλα φρούτα και λαχανικά, η έρευνα εστιάζει στην παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, συμπεριλαμβάνοντας ιχθυοκαλλιέργειες και μελισσοκομία, αποκαθιστώντας έτσι ένα πλήρες οικοσύστημα σε αστικό περιβάλλον. Η καλλιέργεια υποθαλάσσιας χλωρίδας, η μελισσοκομία, η υδροπονικές και αεροπονικές καλλιέργειες, επιτρέπουν σε κάθε ζωντανό οργανισμό να υποστηρίζει την ανάπτυξη των υπολοίπων.

Το έργο εφαρμόζεται σε πραγματικό περιβάλλον, στην πόλη, πάνω στο νερό, διευκολύνοντας την απομάκρυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας από τα φυσικά περιβάλλοντα ώστε να μπορεί να αποκαθίσταται το οικοσύστημα. Με κάλυψη 12×12μ και 36m ύψος, μία εξαώροφη μονάδα χτίζεται πάνω στο νερό, λόγω της υψηλού κόστους της αστικής γης. Κάθε μονάδα παράγει τρόφιμα με μεγάλη απόδοση και υψηλή διατροφική αξία. Η κατακόρυφη παραγωγή σε στάδια είναι τέσσερις με πέντε φορές πιο αποδοτική από την παραδοσιακή οριζόντια καλλιέργεια. Οι υγειονομικοί κίνδυνοι και η κατανάλωση νερού περιορίζονται μέσα σε ένα απολύτως ελεγχόμενο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Τα φρέσκα προϊόντα διατίθενται χωρίς μεσάζοντες ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές και οι μονάδες περιλαμβάνουν χώρο άμεσων πωλήσεων καθώς και αποθηκευτικές υποδομές με ή χωρίς ψύξη. Το έργο είναι ενεργειακά αυτόνομο, με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ηλιακών πάνελ που επιτρέπουν τον φωτισμό και τον αερισμό των εσωτερικών χώρων. Σε κλίμακα γειτονιάς, η Superfarm μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε μια ηθική, υπεύθυνη συνεισφορά των πολιτών στην αστική οικονομία, συνασπίζοντας τους τοπικούς παράγοντες γύρω από έναν κοινό σκοπό καινοτομίας με άξονα την αειφόρο καλλιέργεια.

Αυτή τη στιγμή η εταιρία αναπτύσσει μια ακόμα περισσότερο οικολογική και οικονομική εκδοχή της μονάδας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο βρίσκονται στη διεύθυνση superfarm.fr

Projects

Σχεδιασμός: 

Nicolas Abdelkader

Απεικονίσεις:
Nicolas Abdelkader
Xenia
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.