Τοπία μεταβολισμού

Στόχος της πρότασης είναι η οικολογική και περιβαλλοντική αποκατάσταση και ο μετασχηματισμός του αλλοιωμένου τοπίου εξόρυξης λιγνίτη σε έναν τόπο παραγωγικό και εύφορο, διατηρώντας τη μνήμης της προηγούμενης χρήσης. Χρησιμοποιώντας την οικολογία ως ρυθμιστή των διαδικασιών ανασυγκρότησης, παράγεται μια νέα τοπιακή οντότητα, με νέες χρήσεις που θα αποτελέσουν πόλο έλξης. Η επέμβαση δρα ως στρατηγική που αναπτύσσεται σε 4 θεματικούς άξονες οργάνωσης σε οικολογικό, κυκλοφοριακό, παραγωγικό και τοπιακό επίπεδο.

Η κεντρική ιδέα γεννιέται από την ανάγκη δημιουργίας ενός διαρθρωτικού συστήματος σκελετού-δικτύου που θα οργανώνει το χώρο, θα διαγράφει με καθαρότητα τα όρια της περιοχής μελέτης και θα συρραφτεί στην υπάρχουσα τοποθεσία ως ένας νέος τοπιακός ιστός κυκλοφορίας και αναγέννησης του αλλοιωμένου τοπίου. Η ανάγκη περιβαλλοντικού εμπλουτισμού και αποκατάστασης της οικολογικής δομής και βιοποικιλότητας, οδήγησε στη διαχείριση του τοπίου ως μία ακολουθία επάλληλων ζωνών οργάνωσης καλλιεργειών, χρήσεων και δασικών μαζών. Το σύστημα αυτό σε συνέργεια με το δίκτυο κίνησης, γεωμετρικοποιεί και διασυνδέει τα όρια της περιοχής μελέτης, τις επιμέρους χωρικές ενότητες και τα ενδιαιτήματα. Το παραγόμενο αποτέλεσμα διέπεται από διαδικασίες τοπιακού μεταβολισμού, παράγοντας σειρά τοπίων διαφορετικών χαρακτήρων και ποιοτήτων.

Projects

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Γιώργος Δημητρόπουλος – Spatial Planer, Γεωργία Κουντούρη – Αρχιτέκτων

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.