∆ύο εξοχικές κατοικίες στη Σάντα Μαρία

Το έργο αποτελείται από δύο γειτνιάζουσες εξοχικές κατοικίες τοποθετηµένες στη βορειοανατολική πλευρά της Πάρου, στην περιοχή της Σάντα Μαρία.

Η Πάρος τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα νησιά των Κυκλάδων, όντας στην κορυφή των προτιµήσεων, τόσο της εγχώριας όσο και παγκόσµιας τουριστικής κίνησης. Πέραν της αύξησης του όγκου του τουρισµού, παρατηρείται και µία αναβάθµιση του επιπέδου του και κατά συνέπεια των απαιτήσεων, οδηγώντας σε µια στροφή στις προγραµµατικές ανάγκες της εξοχικής κατοικίας.

Ο χρήστης αναζητά από τη µία στιγµές χαλάρωσης και αλλαγής παραστάσεων από την καθηµερινή ρουτίνα του αστικού τρόπου ζωής και από την άλλη θέλει η διαβίωσή του στην εξοχική κατοικία να είναι αντίστοιχη των ανέσεων που απολαµβάνει τον υπόλοιπο χρόνο. Ο σχεδιασµός του έργου είχε να αντιµετωπίσει δύο βασικές προκλήσεις: τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων της τοποθεσίας και τη σύνθεση του παραδοσιακού µε το µοντέρνο.

Τοποθετηµένες στο τελευταίο οικόπεδο βόρεια της περιοχής της µικρής Santa Maria, πριν από τη ζώνη Natura, οι δύο κατοικίες έχουν ανατολικό προσανατολισµό µε απρόσκοπτη θέα από την Νάξο (ανατολικά) µέχρι τη ∆ήλο (βόρεια).

Ο προσανατολισµός αυτός, πέραν της θέας και της µορφολογίας του οικοπέδου, προκύπτει και από την ανάγκη προστασίας των ενοίκων από το δυνατό καλοκαιρινό µελτέµι από τον βορρά και από τη θέα των γειτονικών κτιρίων στον νότο.

Η προστασία αυτή ενισχύεται µέσω της χρήσης αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως πέτρινα τοιχία, στέγαστρα και πέργκολες, τα οποία δηµιουργούν φιλόξενες ”φωλιές” για τον χρήστη.

Όσον αφορά την αισθητική του έργου, το δίπολο παραδοσιακό-σύγχρονο είναι µια ισορροπία η οποία επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε έργου και χρήστη.

Σε αυτή την περίπτωση από τη µια πλευρά έχουµε τη µεγάλη κλίµακα του έργου, τις αυξηµένες τεχνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, την ανάγκη για ένα υψηλό επίπεδο παροχών και διαβίωσης, µαζί φυσικά µε την πρόθεση για καθαρές γραµµές και χώρους, σύµφωνα µε τις διδαχές του µοντέρνου κινήµατος.

Από την άλλη έχουµε τη λιτή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τη µικρή κλίµακα, την απλότητα του νησιώτικου τρόπου ζωής και την αδρότητα των παραδοσιακών υλικών. Η ισορροπία µεταξύ των παραπάνω στοιχείων αποτέλεσε τον βασικότερο άξονα της αρχιτεκτονικής των δύο κατοικιών. Η τεχνολογία σε συνάρτηση µε την παράδοση, η άνεση µε την απλότητα, η καθαρότητα µε την αδρότητα, το σύγχρονο µε το παραδοσιακό.

Αρχιτεκτονική:

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.