Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo

Το συγκρότημα δύο διαμερισμάτων βρίσκεται στην Costa do Castelo, μία οδό που περιβάλλει έναν λόφο του οποίου τα κτίρια κρύβουν τη θέα προς την πόλη της Λισαβόνας. Για να αντισταθμιστεί η οριζοντιότητα του οικοπέδου, ένα εσωτερικό κενό διασχίζει και φωτίζει όλες τις στάθμες. Το κενό οργανώνει την κυκλοφορία στο κτίριο και επιτρέπει τη θέα του ουρανού ή τους κατοίκους δύο επίπεδα χαμηλότερα, εισάγοντας μια κατακόρυφη θέα που συμπληρώνει την κυρίαρχη οριζοντιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, η ταχεία επέκταση της πόλης και οι αυξημένες ανάγκες για στέγαση στη Λισαβόνα οδήγησαν στη δημιουργία κτιρίων που ονομάστηκαν «Gaioleiros» («κλουβιά»). Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά αυτής της τυπολογίας είναι το ασυνήθιστα μεγάλο βάθος των οικοπέδων, με διαδρόμους που διατρέχουν ολόκληρο το μήκος των κτιρίων. Η αρχική οργάνωση αυτών των κτιρίων προϋποθέτει τη συγκέντρωση των ιδιωτικών και των κοινόχρηστων λειτουργιών στα αντίθετα άκρα τους, ενώ τα υπνοδωμάτια οργανώνονται γύρω από έναν κεντρικό φωταγωγό.

Στο το συγκεκριμένο «Gaioleiro» της Costa do Castelo, εκτός από τα εγγενή χαρακτηριστικά της τυπολογίας του, η έντονη κλίση του εδάφους προσφέρει γενναιόδωρες θέες προς τη Λισαβόνα. Κατά συνέπεια, η λογική της οριζόντιας κατανομής θα έπρεπε, πάνω απ’ όλα, να αναζητά μια σχέση με το τοπίο.

Αντίθετα, η επέκταση του φωταγωγού μέσα από τον «διπλασιασμό» του, συμπεριλαμβάνοντας το κλιμακοστάσιο, ενισχύει μια σχέση κατά την κατακόρυφη έννοια, αποζητώντας φυσικό φωτισμό και αερισμό. Επομένως, παύει να είναι το στοιχείο που διαχωρίζει το κτίριο στη μέση και μετατρέπεται σε μία κεντρομόλο δύναμη που οργανώνει όλες τις κινήσεις και τις λειτουργίες, ενώ δίνει τον πρώτο λόγο στο εσωτερικό.

Το έργο, που περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στις κατώτερες στάθμες και ένα τριών στις ανώτερες, αναπτύσσεται γύρω από τον φωταγωγό, που γίνεται κεντρικό στοιχείο το οποίο εξισορροπεί τις προϋπάρχουσες οριζόντιες σχέσεις. Εάν, από τη μία, αυτή η οριζοντιότητα επεκτείνει τις κατόψεις σε αναζήτηση ενός σημείου φυγής στο τοπίο, από την άλλη, ο φωταγωγός που συνδέει μεταξύ τους όλες τις στάθμες γίνεται ένα ισχυρό, κατακόρυφο σημείο αντίστιξης. Έτσι, η οριζόντια κατανομή σε δύο πόλους, η οποία χαρακτηρίζει την κάτοψη αυτών των κτιρίων, τώρα επανεφευρίσκει το ίδιο της το κέντρο.

Σχεδιασμός:
Φωτογράφηση:
Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 1Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 2Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 3Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 4Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 5Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 6Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 7Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 8Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 9Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 10Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 11Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 12Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 13Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 14Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 15Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 16Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 17Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 18Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 19Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 20Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 21Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 22Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 23Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 24Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 25Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 26Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 27Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 28Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 29Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 30Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 31Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 32Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 33Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 34Διπλοκατοικία στην Costa do Castelo 35

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.