Κατοικία στην κορυφή των δέντρων

Η κατοικία σχεδιάστηκε με δεδομένο ότι, σε μια τόσο ξεχωριστή τοποθεσία, η αρχιτεκτονική δεν μπορεί ποτέ να ανταγωνίζεται ή να παρεμποδίζει τη φύση γύρω της. Έτσι, το κτίριο σχεδιάστηκε όσο ήταν δυνατόν πλησιέστερα στις προαιώνιες βελανιδιές και καστανιές, χωρίς να τις αγγίζει. Η πρόσβαση γίνεται από το ψηλότερο σημείο του οικοπέδου και η έντονη κλίση της πλαγιάς τοποθετεί το επίπεδο της θέας των κατοίκων σε ευθεία με την κορυφή των δέντρων, που διαρκώς αλλάζουν χρώματα και κινούνται με τον αέρα.

Το κτίριο βρίσκεται στον βορρά της Πορτογαλίας, όπου η βλάστηση είναι πλούσια και διαρκώς μεταβαλλόμενη. Κατά τη σύντομη διάρκεια της κατασκευής, αναρριχητικά φυτά ήδη σκαρφάλωσαν προς το κτίριο και τα ψηλότερα κλαδιά τους αγγίζουν τα ανοίγματα.

Από το εσωτερικό, η σύνδεση με τη φύση είναι άμεσα ορατή. Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι είναι διαφανείς και μόνο η επίπλωση καθορίζει τους επιμέρους χώρους, σε μια κάτοψη ανοιχτής διάταξης. Από κάθε σημείο, φαίνεται πάντοτε η βλάστηση του εξωτερικού.

Αρχιτεκτονική:
Φωτογράφηση:

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.