Δημοτικές κατοικίες στην Κορσική

Το έργο αφορά στην επισκευή και αναδιαμόρφωση ενός ερειπίου στο μικρό χωριό Cristinacce στην Κορσική, με πρόγραμμα τη δημιουργία τριών διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου.

Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

Αφενός, υπάρχει μία κοινωνική διάσταση, καθώς δεν πρόκειται μόνο για ιδιοκτησία της κοινότητας αλλά συνυπάρχουν στο κτίριο διαφορετικές τυπολογίες, που ανταποκρίνονται στην ποικιλία της διαβίωσης στα χωριά της Κορσικής.

Αφετέρου, υπάρχει πρόβλεψη βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, που σήμερα είναι επιτακτικό ζήτημα για ολόκληρο το νησί. Το κτίριο είναι «χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα», το πρώτο του είδους του στην Κορσική.

Τέλος, έχει σημασία η αρχιτεκτονική διάσταση του έργου, ως σύγχρονη κατασκευή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής ζωής, ενώ βρίσκεται στη μέση ενός παλιού, παραδοσιακού ιστού, που χαρακτηρίζει όλα τα μικρά χωριά της περιοχής.

Η κατασκευή τριών διαμερισμάτων σε τόσο μικρό οικισμό είναι και μια πράξη αντίστασης, καθώς αντιμάχεται την πληθυσμιακή αποψίλωση της ενδοχώρας. Η παροχή κατοικίας υψηλής ποιότητας για έναν πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος είναι ακόμα σημαντικότερη επιλογή.

Το έργο χαρακτηρίζεται από φορέα και επένδυση από ξυλεία, οπότε τοποθετείται πραγματικά στη σύγχρονη εποχή. Στόχος ήταν η ένταξη του σύγχρονου όγκου και της μορφολογίας του, μέσα από τη συνέχεια της υλικότητας και τη λιτότητα των όψεων. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική του κτιρίου επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων, που είναι απαραίτητα τόσο για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι όσο και για την πλαισίωση της θέας των βουνών στο βάθος.

Η επιλογή της ξυλείας για την κατασκευή στην Κορσική δεν θα έπρεπε να χρειάζεται συστάσεις, καθώς το υλικό βρίσκεται σε αφθονία στο νησί και είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας. Οι αρχιτέκτονες επιθυμούσαν να φέρουν στο προσκήνιο τους τοπικούς τεχνίτες και να υπογραμμίσουν το γεγονός ότι, παρόλη την αφθονία της ξυλείας, η κατασκευή με ένα τόσο εύκολο υλικό παραμένει προβληματική, καθώς στην Κορσική δεν υπάρχουν μονάδες αποξήρανσης ξυλείας. Για την ακρίβεια, το μεγαλύτερο μέρος της ξυλείας που χρησιμοποιείται πρέπει να αποξηρανθεί και να μεταποιηθεί είτε στην ηπειρωτική χώρα, είτε στην Ιταλία.

Το έργο δίνει άμεσες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Οι κατασκευαστικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν έπρεπε να έχουν απόλυτη ακρίβεια για να παρακάμψουν την προδιαγραφή της υγρασίας 13% για την ξυλεία, που απαιτεί η συμβατική χρήση της ξύλινης κατασκευής. Οι αρχιτέκτονες απέφυγαν, επομένως, να στείλουν την ξυλεία για επεξεργασία στην ηπειρωτική χώρα, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα του εργοταξίου.

Έτσι, αν και η διαδικασία ήταν γεμάτη προκλήσεις, οι αρχιτέκτονες θέλησαν να παραδώσουν ένα υποδειγματικό έργο από όλες τις απόψεις. Το κτίριο είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά άρτιο, προωθώντας τα τοπικά υλικά (η ξυλεία προέρχεται από τοπική λάρυκα) και συμβάλλοντας στην επανακατοίκηση της ενδοχώρας της Κορσικής.

Αρχιτεκτονική:
Φωτογράφηση:
Xenia
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.