Κατοικία στα Καλύβια

Η κατοικία αποτελείται από δύο επίπεδα. Ο περιβάλλων χώρος μορφώνεται από δύο αναλληματικούς τοίχους, που τέμνουν όλο το πλάτος του οικοπέδου και δημιουργούν τα διαζώματα στα οποία αναπτύσσεται η κατοικία.

Ο πρώτος αναλληματικός τοίχος δημιουργεί το χώρο εκτόνωσης του ισογείου, ο δεύτερος του ορόφου. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος αναλληματικός τοίχος διαπερνάει τέμνοντας τον ισόγειο χώρο, δημιουργώντας μια λωρίδα διαμπερότητας ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αυλή. Ένας κάθετος άξονας τέμνει τους κύριους άξονες του οικοπέδου, σχηματίζοντας τον κάναβο αναφοράς του όγκου που δημιουργείται. Ο κάθετος άξονας είναι αυτός που παραλαμβάνει τις σημαντικές κινήσεις, ο δε δεύτερος αναλληματικός τοίχος παραλαμβάνει τις δευτερεύουσες, καθ’ ύψος κινήσεις. Στο σημείο τομής των αξόνων βρίσκεται η κύρια κίνηση καθ’ ύψος.

Η μορφή του κτίσματος παρουσιάζει δύο βασικούς όγκους. Ο όγκος του ισογείου αναπτύσσεται με βάση αυτούς τους άξονες, εκατέρωθέν τους και αρχιτεκτονικά η οροφή του προβάλλει σαν μια πλάκα. Ο άξονας κίνησης στο ισόγειο λειτουργεί ως διαχωριστικό των χρήσεων, ένα όριο ιδιωτικότητας, που διαχωρίζει τους χώρους διημέρευσης από τους χώρους διανυκτέρευσης και το καλοκαιρινό από το χειμερινό καθιστικό. Ο όγκος του ορόφου στέφει τον υποκείμενό του όγκο, γεφυρώνοντας το διάκενο της λωρίδας που δημιουργεί στον ισόγειο χώρο ο δεύτερος αναλληματικός τοίχος. Η ανάγκη για εξώστες εξαλείφεται από τη δυνατότητα εκτόνωσης του ορόφου στο δώμα του ισογείου. Το ισόγειο περιλαμβάνει το χειμερινό καθιστικό, στα αριστερά του οποίου εκτείνεται το θερινό καθιστικό, σε επαφή με την πισίνα και στη συνέχεια την κουζίνα και το διάδρομο που φιλοξενεί βοηθητικές χρήσεις (wc – laundry). Στον ίδιο διάδρομο βρίσκεται και η είσοδος του master bedroom. Στον ίδιο άξονα, χωροθετείται η τραπεζαρία και ο κατακόρυφος άξονας κίνησης, που οδηγεί στο δεύτερο όροφο της κατοικίας. Εκεί βρίσκονται τα υπνοδωμάτια και το λουτρό των νεότερων μελών της οικογένειας.

Φωτογράφηση:

Γιάννης Γιαννέλος

 

 

 

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.