Κατοικία στην Καβάλα

Η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή ∆ΕΠΟΣ στην Καλαµίτσα Καβάλας και διαχωρίζεται σε 4 επίπεδα: ∆ύο υπέργεια µε τους χώρους της κύριας κατοικίας και δύο υπόγεια µε τους βοηθητικούς.

Η ιδέα “Ένα κουτί επάνω σε ένα βάθρο!” Η σύνθεση διαρθρώνεται 
σε τέσσερα διακριτά µέρη: ∆ύο βασικά 1. Η κατοικία: Ένα οριζόντιο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 2. Το βάθρο: Ένας τοίχος που περικλείει τα υπόγεια και τον κήπο ∆ύο δευτερεύοντα 3. Ο “πύργος”: Ένα κατακόρυφο ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο 4. Η περίφραξη: Ένας χαµηλότερος τοίχος.

Οι χειρισµοί Στην κατοικία: Το κουτί για να γίνει “δοχείο ζωής” χρήζει επεξεργασίας. Παίρνει τις απαραίτητες διαστάσεις: 25m x 9,5m x 9,5m και διατρήσεις. Του χαρίζεται το µεγαλύτερο 
δυνατό µήκος (25 m) στη ΝΑ του όψη προς τη θέα – την κύρια όψη της κατοικίας. Αυτή του η επιφάνεια απαλείφεται και διατηρείται µόνο ένα πλαίσιο µέγιστου πλάτους 1,2 m. Ένα “παράθυρο” παρατήρησης του “έξω”, αλλά ταυτόχρονα και του “µέσα”. Ο ΝΑ τοίχος της κατοικίας µε τα ανοίγµατα υποχωρεί κατά 1m για να διαφοροποιηθεί από το υπόλοιπο κέλυφος – το κουτί – δηµιουργώντας ένα διώροφο ηµιυπαίθριο χώρο. Σαν σκηνικό σε σκηνή θεάτρου. Από πίσω του παρατάσσονται στη σειρά οι χώροι της κατοικίας. Στο κάτω επίπεδο οι ιδιωτικοί χώροι (ένας ξενώνας µε µικρό καθιστικό, δύο υπνοδωµάτια παιδιών και το κύριο υπνοδωµάτιο), υποχωρούν ακόµα 2m, σχηµατίζοντας βαθύτερους µονώροφους ηµιυπαίθριους, που κλείνουν µε ρολά σαν µικρές αυλαίες, κερδίζοντας ιδιωτικότητα για τα ανοίγµατά τους. Στον “πύργο”: Ο “πύργος” περιέχει το κλιµακοστάσιο και τον ανελκυστήρα, που συνδέει όλα 
τα επίπεδα του κτιρίου. Το 1ο υπέργειο επίπεδο φιλοξενεί και την κύρια είσοδό της κατοικίας που αποκτά διπλό ύψος και καθοδηγεί προς το ανώτερο “δηµόσιο” τµήµα της.

Η ύλη Η ύλη ακολουθεί την οπτική οργάνωση του κτιρίου: Στην κατοικία δίνεται το “ευγενές” λευκό χρώµα. Το βάθρο, ο “πύργος” και η περίφραξη έχουν όψη πιο ακατέργαστη, από εµφανές σκυρόδεµα, αποτέλεσµα όµως µελέτης και προσεγµένης σκυροδέτησης.

Το φως Η αρχιτεκτονική µελέτη δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που (δια-)χειρίζεται το φως και τη σκιά για να οργανώσει τους όγκους και τις επιφάνειες του κτιρίου, να σκιάσει ή να εκθέσει στο φως τους χώρους του και να αναδείξει την ύλη και την υφή της.

Αρχιτεκτονική μελέτη:

 
Δημήτριος Γ. Κονταξάκης & Συνεργάτες

Φωτογράφηση:

Γιώργης Γερόλυµπος

 

 

 

 

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.