Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Z33

Ο εκθεσιακός χώρος Ζ33 ανήκει στο ησυχαστήριο του Hasselt, στο Βέλγιο, που είναι μνημείο και μέρος της πόλης. Το ιστορικό σύνολο μοιάζει με νησίδα στον αστικό ιστό, λόγω του μεγάλου μεγέθους του κενού και λόγω της ιστορικής συνέχειας των ορίων του, που αποτελούνται από ένα ποικιλόμορφο αλλά συνεχές σύστημα τούβλινων κατασκευών. Το Ζ33 είναι μέρος αυτού του τείχους από κτίρια γύρω από το πάρκο. Το πάρκο είναι το κέντρο.

Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν τόπο ξεκούρασης, με διαφορετική ησυχία από το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης. Η προστασία επιτυγχάνεται με τη διαστρωμάτωση του χτισμένου ορίου και με τις διαφορετικές διαβαθμίσεις ιδιωτικότητας που προσφέρει: το πάρκο, οι κήποι Begjinhof, οι τοίχοι και οι πύλες, τα φυτά και τα βότανα, η σχεδόν τυφλή μεσοτοιχία του Μουσείου Jenver και οι σιωπηλές του καμινάδες, η σύγχρονη αυστηρότητα του Vleugel’58, το καθαρό άνοιγμα του Poortgebouw.

Το κέντρο σύγχρονης τέχνης είναι ένα κτίριο που αποτελείται από δύο: το υπάρχον Vleugel’58 και την επέκτασή του.

Το Vleugel’58 θα παραμείνει μία διαδοχή εκθεσιακών αιθουσών, μια παραδοσιακή δομή χώρου με καλές αναλογίες και κάποιον βαθμό ανωνυμίας. Η επέκταση είναι ένα σύνολο απλών αιθουσών διαφορετικού μεγέθους, αναλογίας και φωτιστικής ατμόσφαιρας, όπου η καθεμία βλέπει τις υπόλοιπες διαμέσου τους. Η πολυπλοκότητα της χωρικής διάρθρωσης αντανακλά την πολλαπλότητα των εμπειριών στην πόλη, με διαβαθμίσεις ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, το εκτεθειμένο ή το προστατευμέο.

Η όψη είναι το πιο ευαίσθητο τμήμα του έργου: είναι η έκφραση του «οίκου» προς τον δρόμο.

Η όψη είναι συνδεδεμένη με την τούβλινη αρχιτεκτονική στον περίγυρο: μια συνεχής παραδοσιακή τοιχοποιία με ποικιλία στο χρώμα και το μέγεθος των τούβλων και των αρμών. Είναι μια κανοτόμος κατασκευή ενός διπλού τοίχου: μια εσωτερική, θερμή περιοχή μαζί με μια εξωτερική ψυχρή, η οποία αποκτά κίνηση ανάλογα με τις θερμοκρασιακές μεταπτώσεις.

Ο σχεδιασμός κατασκευάζει μια πλήρη όψη που ευθυγραμμίζεται με την παραδοσιακή τοιχοποιία, αναπτύσσοντας μια πρόταση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες δυνατότητες κατασκευής.

Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξωτερικό τοίχο που χτίζεται ως πλήρης, σύνθετη τοιχοποιία από τούβλα και συνδετικό κονίαμα, μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των αρμών διαστολής.

Αρχιτεκτονική:
Φωτογράφηση:
Gion Balthasar von Albertini 

Read Also...

Submit a Project

 •  
   
   
  Click Here
  Would you like to have your project published on ek-mag? Let us know about it in the form below!
 • Please upload a .pdf or .doc file with a brief description of your project as well as some photos of your project to a third party file sharing service such as Dropbox or Wetransfer and provide us the link
 • SUBMIT
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.